iButton - Thermochron® / Hygrochron™™

Seria  miniaturowych rejestratorów temperatury lub temperatury i wilgotno¶ci typu iButton.

Rejestrator umieszczony w obudowie wielko¶ści małej baterii pastylkowej. Wykonany jest  ze stali kwasoodpornej, całkowicie wodoszczelny i odporny na trudne warunki środowiskowe oraz uderzenia i wstrz±sy. Możliwo¶ść zastosowania praktycznie wszędzie gdzie potrzebna jest rejestracja temperatury, a gdzie nie można lub nie opłaca się doprowadzać zasilania elektrycznego pomiarowych urz±dzeń stacjonarnych.

ibutton-  Rejestracja temperatury, w zależno¶ści od modelu, w zakresie -40 st. C do 125 st. C i z rozdzielczo¶ści± od 0,0625 st. C do 0,5 st. C.
- Duża pojemnoś¶ć pamięci 2048 do 8192 rekordów.
- Żywotnoś¶ć baterii do 10 lat pracy lub rejestracji około miliona pomiarów.
- Automatyczne wybudzanie na czas pomiaru
- Wbudowany, precyzyjny zegar czasu rzeczywistego - rejestracja każdego pomiaru wraz z dat± i godzina.
- Automatyczne tworzenie histogramów sesji pomiarowej, automatyczne obliczanie czasu występowania temperatur powyżej lub poniżej zadanych progów.
- Programowalny czas pomiędzy pomiarami od 1 s do 273 godzin.
- Możliwo¶ść zaprogramowania startu opóźnionego lub startu po przekroczeniu zadanych progów alarmowych.
- Dodatkowa pamięć umożliwiaj±ca zapisanie dowolnych informacji o obiekcie, przechowywania dowolnych danych, tworzenie folderów i plików dostępnych z poziomu PC.
- Każdy rejestrator posiada indywidualny numer zapisany w pamięci oraz laserowo wygrawerowany na obudowie.
- Łatwy i szybki odczyt danych (15.4 kbits lub 125 kbits) przy pomocy transmisji 1 przewodem 1-Wire Adapter.
- Unikalny 64-bitowy numer seryjny.

Przykładowe zastosowania rejestratorów iButton - biologia, ekologia, ochrona środowiska, akwarystyka, hydrologia, hydrogeologia, rolnictwo i ogrodnictwo, hodowla zwierz±t i roślin, weterynaria, medycyna, farmacja, produkcja, przechowywanie i transport, zbiory i magazyny, serwisy gwarancyjne.

Dostępne modele

Model
Zakres pomiarowy
Dokładno¶ść
Rozdzielczoś¶ć
Pojemnoś¶ć pamięci
Częstotliwo¶ść rejestracji
-40°C do +85°C
± 1°C: -30°C to +70°C
± 1.3°Cpoza tym zakresem
0.5°C
2048
1 do 255 min
+15°C do +46°C
± 1°C
0.125°C
2048
1 do 255 min
DS1921Z
-5°C do +26°C
± 1°C
0.125°C
2048
1 do 255 min
DS1922L
-40°C do +85°C
± 0.5°C: -10°C do +65°C
(z kalibracj± programow±)
Programowalna
0.5°C - 8 bit /
0.0625°C - 11 bit
8192 - 8 bit /
4096 - 16 bit
1 sec do 273 godzin
DS1922T
0°C do +125°C
± 0.5°C: +20°C do +75°C
(z kalibracj± programow±)
Programowalna
0.5°C - 8 bit /
0.0625°C - 11 bit
8192 - 8 bit /
4096 - 16 bit
1 sec do 273 godzin
-20°C do +85°C
wilgotność 0 do 100%
± 0.5°C: -10°C do +65°C
(z kalibracj± programow±)
Programowalna
0.5°C - 8 bit /
0.0625°C - 11 bit
8192 - 8 bit /
4096 - 16 bit
1 sec do 273 godzin

Czytnik USB do loggerów DALLAS z przejściówk± USB

Do niebieskich miejsc na czytniku – kod DS1402D-DR8 przykłada się pastylki loggerów – rejestratorów a następnie cały zestaw poprzez interfejs DS9490R, przył±czany jest do komputera, celem odczytu zarejestrowanych tam danych oraz zaprogramowania jego dalszej pracy. Cennik produktów ----> Kliknij
Czynno¶ści te można wykonać nie zdejmuj±c loggera z przytwierdzonego do pastylki znacznika

ibutton
ibutton
DS9490R
DS1402D¦DR8

Znacznik do loggerów DALLAS kod: DS9093A

ibuttonCennik produktów ----> Kliknij
czarny: DS9093A
niebieski: DS9093AB
zielony: DS9093AG
żółty: DS9093AY
czerwony: DS9093AR

 

Oprawa do montowania loggerów - rejestratorów DS9093S

ibutton

Cennik produktów ----> Kliknij

Programy do obsługi iButton - iButton - Thermochron® / Hygrochron™™

Program Thermo23

Oprogramowanie służy do czytania oraz analizowania wyników pomiarów temperatury i wilgotno¶ści, w tym tworzenia wykresów z otrzymanych danych, zarejestrowanych przez loggery wszystkich typów.

Wymagania programu:
Standard Windows PC (2000/XP/Vista) i 1-Wire-Net Adapter z numerem seryjnym (ID).

Firma Boshpera Sp. z o.o. jest wył±cznym dystrybutorem programu Thermo23 na Wschodni± Europę

Program można pobrać do oceny. Do pełnego użytku program jest licencjonowany na numer ID czytnika.

Pobierz program Thermo23

Thermodata 3

Oprogramowanie Thermodata jest przeznaczone dla użytkowników wymagaj±cych, przyzwyczajonych do aplikacji biznesowych. Służy do pracy z rejestratorami temperatury i wilgotno¶ści, analizy pobranych danych.

Podstawowe funkcje:
- Posiada jasny i nieskomplikowany interfejs dla wszystkich funkcji, obsługuje rejestratory typu: ThermoLoggers, iBTags Thermochron ® i Hygrochron™™.
- Odczyty z każdego rejestratora s± przechowywane w bazie danych, błyskawiczne dostępne w każdej chwili.
- dane do programu mog± być importowane z innych lokalizacji, nośników danych, PDA lub laptopów. Dane mog± być eksportowane do dalszej analizy w zakresie standardowych formatów w tym XML.

Wymagania programu:
Standard Windows PC (2000/XP/Vista) i 1-Wire-Net Adapter z numerem seryjnym (ID).

Firma Boshpera Sp. z o.o. jest wył±cznym dystrybutorem programu Thermodata 3 na Wschodni± Europę
Cennik produktów ----> Kliknij

Program można użytkować w ograniczonym trybie oceny-testowania przez 30 dni od daty pierwszej instalacji. Aby kontynuować używanie programu Thermodata 3 po upływie 30-dniowego okresu, prosimy o zakupienie licencji. Do pełnego użytku program jest licencjonowany na numer ID czytnika.

Aby uaktywnić tryb oceny-testowania programu Thermodata 3 należy wprowadzić 8-cyfrowy klucz, gdy program zapyta o klucz licencji oprogramowania.
Numer klucza do oceny-testowania: 3770 1702.

 Pobierz program Thermodata 3

Liczne akcesoria do montażu rejestratorów w praktycznie dowolnym miejscu.
Pełna dokumentacja testów dokładno¶ści, parametrów technicznych, oprogramowania.

ibutton
ibutton
ibutton