Świstawki

Świstawka - Gwizdek hydrogeologiczny stalowy z pierścieniami korekcyjnymi.

 
swistawka

wymiary: długość 235 mm, œśrednica 30 mm
masa: 550g

pokrywa ochronna charakteryzuje się dużą odpornością na korozję

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru zalegania zwierciadła wód o umiarkowanym wskaźniku korozyjności. Pierścienie korekcyjne służą do dokładnego okreœlenia głębokości zwierciadła wody.

dokładność pomiaru: +/- 1 cm

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka - gwizdek hydrogeologiczny - stal nierdzewna śr. 24 mm.

swistawka

wymiary: długość 235 mm, œśrednica 24 mm
masa: 420g

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru zalegania zwierciadła wód i charakteryzuje się dużą odpornoœścią na korozję

dokładność pomiaru: +/- 10 cm

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka - Gwizdek hydrogeologiczny - stal nierdzewna śr 20 mm

swistawka

wymiary: długość 235 mm, œśrednica 20 mm
masa: 220g

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru zalegania zwierciadła wód  i charakteryzuje się dużą odpornoœścią na korozję

dokładność pomiaru: +/- 10 cm

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka - Gwizdek hydrogeologiczny - stal nierdzewna śr. 12 mm - NOWOŚĆ

swistawka

wymiary: długość 236 mm, œśrednica 12 mm
masa: 97g

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru zalegania zwierciadła wód  i charakteryzuje się dużą odpornoœścią na korozję

dokładność pomiaru: +/- 10 cm

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

 

Świstawka elektroniczna - Sonda optyczno-akustyczna - wskaźnik poziomu wody w piezometrach, studniach i zbiornikach wodnych
swistawka

Sonda TYP G 10-30m

Lekki miernik poziomu cieczy umożliwiający w łatwy sposób wykonanie dokładnych pomiarów.Typ rozmiar masa
G 10m 270 x 220 x 70 mm 1.5 kg
G 20m 350 x 260 x 70 mm 2.0 kg
G 30m 370 x 280 x 70 mm 2.4 kg

zakres pomiaru:
G10m - do 10 metrów
G20m - do 20 metrów
G30m - do 30 metrów

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA: materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA: materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm, odkręcana zatyczka dająca możliwość montowania zbiornika do pobierania próbek wody

ZASILANIE - bateria typu mignon AA-R6 – 3 szt.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka elektroniczna - Sonda optyczno-akustyczna - miernik głębokości

swistawka

Sonda TYP G 50-300m

Klasyczny miernik poziomu cieczy o solidnej metalowej budowie, zapewniający długi okres eksploatacji i odporność na uszkodzenia w trudnych warunkach.
Typ rozmiar masa
G 50m 300 x 250 x 390 mm 3.9 kg
G 100m 300 x 250 x 390 mm 4.9 kg
G 150m 300 x 250 x 390 mm 5.9 kg
G 200m 300 x 320 x 390 mm 7.2 kg
G 250m 300 x 320 x 390 mm 8.1 kg
G 300m 300 x 320 x 390 mm 9.0 kg

zakres pomiaru:
G50m - do 50 metrów
G100m - do 100 metrów
G150m - do 150 metrów
G200m - do 200 metrów
G250m - do 250 metrów
G300m - do 300 metrów

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA - materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA - materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm, odkręcana zatyczka dająca możliwość montowania zbiornika do pobierania próbek wody

ZASILANIE - bateria typu mignon AA-R6 – 3 szt.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka elektroniczna - Sonda optyczno-akustyczna - miernik głębokości

swistawka

Sonda TYP G 400-700m

Sonda przeznaczona do pomiaru dużych głębokości studni, dzięki wózkowi łatwy w obsłudze, podwójny hamulec bębnowy
Typ rozmiar masa
G 400m 570 x 440 x 730 mm 30 kg
G 500m 550 x 440 x 730 mm 32 kg
G 700m 570 x 440 x 730mm 37 kg

zakres pomiaru:
G400m - do 400 metrów
G500m - do 500 metrów
G700m - do 700 metrów

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody na dużych głębokościach.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA - materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA - materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm, odkręcana zatyczka dająca możliwość montowania zbiornika do pobierania próbek wody

ZASILANIE - bateria typu mignon AA-R6 – 3 szt.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka elektroniczna - Sonda optyczno-akustyczna - miernik głębokości lustra wody

swistawka

Sonda TYP OAL 10-20m

Kompaktowe, małe urządzenie pomiarowe głębokości zwierciadła wody, w dobrze zabezpieczonej przed uszkodzeniem obudowie.
Typ rozmiar masa
OAL 10m 230 x 265 x 100mm 1.6 kg
OAL 20m 350 x 260 x 100mm 1.9 kg

zakres pomiaru:
OAL10m - do 10 metrów
OAL20m - do 20 metrów

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA - materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA - materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm, odkręcana zatyczka dająca możliwość montowania zbiornika do pobierania próbek wody

ZASILANIE - bateria typu mignon AA-R6 – 3 szt.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Świstawka elektroniczna - Sonda optyczno-akustyczna - miernik głebokoœści

swistawka

Sonda TYP OAL 50-150m

Lekkie i łatwe w obsłudze urządzenie do pomiaru lustra wody z metalową ramą wsporczą i hamulcem.
Typ rozmiar masa
OAL 50m 290 x 190 x 400mm 3.6 kg
OAL 100m 290 x 190 x 400mm 4.6 kg
OAL 150m 290 x 190 x 400mm 5.6 kg

zakres pomiaru:
OAL50m - do 50 metrów
OAL100m - do 100 metrów
OAL150m - do 150 metrów

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA - materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA - materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm, odkręcana zatyczka dająca możliwość montowania zbiornika do pobierania próbek wody

ZASILANIE - bateria typu mignon AA-R6 – 3 szt.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Elektro kontaktowe mierniki zwierciadła wody i temperatury

swistawka

Sonda TYP OALT 100m

Sonda jest podobna do OAL 100m i posiada czujnik do pomiaru temperatury wyœwietlający odpowiednie wartoœci na wyœwietlaczu LCD

Rozszerzenie nr 1 - do pomiaru temperatury na zadanej głębokości i na powierzchni
Rozszerzenie nr 2 - do pomiaru temperatury w sposób ciągły
Rozszerzenie nr 3 - do pomiaru temperatury dna odwiertu

Dane techniczne:
zakres pomiarowy: 0-100 ° C
dokładność pomiaru (0-100 ° C) ± 1 ° C
Rozdzielczoœć ą 0,1 ° C
Zasilanie 1×9V battery type 6F22
Masa 4.8 kg

zakres pomiaru:
OALT100m - do 100 metrów. Dostępne również długośœci 80m, 150m, 200m.

zastosowanie: przyrząd służy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody i pomiaru pomiaru temperatury wody.

Pomiar głębokości lustra wody: dotknięcie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje błyskanie diody sygnalizacyjnej i sygnał akustyczny.

TAŚMA POMIAROWA - materiał PCV z zatopionymi przewodami pomiarowymi, podziałka w cm.

SONDA POMIAROWA - materiał: stal nierdzewna, chromowana, œśrednica O 16 mm.

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Mierniki głębokości i dna, oraz wskaźnik granicy faz(powietrze, woda, emulsja)

swistawka

Sonda TYP OWI 10-30m

Mierniki głębokości i dna, oraz wskaźnik granicy faz (powietrze, woda, emulsja), do pomiaru gruboœci warstwy cieczy nie przewodzących prąd,
miernik głębokości wraz ze wskaźnikiem zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

Dane techniczne:
œśrednica sondy O : 22mm
Zasilanie: 9V battery type 6F22
Pobór prądu: 10 mA
Rozdzielczoœć: ± 0,5 mm
max. lepkoœci kinematycznej: 900 mm2/sec
Rozmiar: 230×265×100 mm
Masa: 1.6 kg
Temperatura pracy: +3° to +40°C

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

Sonda do pomiaru zwierciadła wody w otworach hydrogeologicznych z sygnałem dŸwiękowo - œwietlnym, œśrednica elektrody 14 mm

swistawka

Oprócz opisanych powyżej prostych przyrządów mechanicznych do pomiaru wysokoœści zwierciadła wody proponujemy w swojej ofercie także nowoczesne sondy piezoelektryczne z sygnałem dŸwiękowym i œwietlnym.

Sondy z sygnałem dŸwiękowo - œwietlnym do pomiaru wody w piezometrach i studniach o zakresie pomiaru od 10 m do 1000 m.

Modele od 80 m - 1000 m posiadają ramę wsporczą.
zakres pomiaru: 10m
zakres pomiaru: 15m
zakres pomiaru: 30m
zakres pomiaru: 50m
zakres pomiaru: 80m
zakres pomiaru: 100m
zakres pomiaru: 150m Cennik produktów --> Kliknij
zakres pomiaru: 200m
zakres pomiaru: 300m
zakres pomiaru: 500m
zakres pomiaru: 600m
zakres pomiaru: 700m
zakres pomiaru: 1000m

dokładność pomiaru: +/- 1 cm

termin dostawy: 14 dni

Gwarancja: 12 miesięcy

ZAMÓW TERAZ

Cennik produktów ----> Kliknij

 

Taśœmy miernicze wykonane z włókna szklanego

 

Próbniki czerpakowe

 

Zamówienia prosimy wysyłać na adres podany w kontaktach.